Wat is rentmeesterschap?

 Wilgimmo bvba is actief in Leuven en Brussel als rentmeester. Als rentmeester van studentengebouwen zorgt Wilgimmo er niet alleen voor dat de residentie goed beheerd wordt, zij zorgt er ook voor dat uw kavel een serieuze huurder krijgt, en dit onder een correcte huurovereenkomst.

Naast het verhuren van de koten en studentenkamers zorgt Wilgimmo bvba er bovendien ook voor dat kleine herstellingen gebeuren, dat er een geldige waarborg afgesloten wordt, dat de huurovereenkomst geregistreerd wordt, dat er bij in- en uittrek een gepaste plaatsbeschrijving opgemaakt wordt, dat de huurder een gepast voorschot mbt de bijkomende kosten zal betalen, dat er een duidelijke huurders- en eigenaarsafrekening opgemaakt wordt alsook dat bij grotere herstellingen/renovaties een gepaste offerte "vrijblijvend" zal  voorgelegd  worden.

In geval voor het project waarbinnen de toevertrouwde kavel(s) zich bevinden voorheen tussen de ontwikkelaar en een Universiteit/Hogeschool een SamenWerkingsOvereenkomst (SWO) afgesloten werd, dan zal de rentmeester binnen zijn mandaat er eveneens voor zorgen opdat de "verhuring en bijhorend beheer" conform de binnen deze SWO bepaalde regels/voorwaarden zal gebeuren. 


Om dergelijke rentmeesteropdracht te kunnen uitvoeren zal Wilgimmo bvba jaarlijks aan de eigenaar een rentmeesterschapsmandaat vragen.

Voor een offerte kan u het contactformulier invullen.